Polityka prywatności

Polityka prywatności Nastopy.pl - po zmianach zgodnie RODO

 

§ 1

Słownik pojęć

 

  1. Sprzedawca – WADAS GROUP sp. z o.o., Os. 2 Pułku Lotniczego 12/2, 31-868 Kraków, NIP: 675-140-57-52, REGON: 120831811, kontakt e-mail: kontakt@nastopy.pl.
  2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.nastopy.pl.
  3. Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
  4. Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Sklepu.

 

§ 2

Ochrona danych osobowych

 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca – WADAS GROUP sp. z o.o., Os. 2 Pułku Lotniczego 12/2, 31-868 Kraków, NIP: 675-140-57-52, REGON: 120831811, kontakt e-mail: kontakt@nastopy.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
  3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia Użytkownikowi na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez Użytkownika Sklepu z Newslettera dostępnego na stronie Sklepu, wyrażenia opinii o Sklepie lub Towarze, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
  5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klienta lub innego Użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  6. Klientowi lub innemu Użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: kontakt@nastopy.pl, numer telefonu: 602362706 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 

§ 3

Pliki cookies

 

Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich Użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook, Google Analytics, Google Ads, Criteo GMBH, podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.